5026548W naszej ofercie znajdują się:

  • plansze dydaktyczne
  • pomoce szkolne i dydaktyczne do nauczania przyrody, biologii, historii, geografii
  • materiały edukacyjne do nauczania języków obcych
  • komplety materiałów edukacyjnych dla dzieci
  • materiały profilaktyczne dotyczące tematów uzależnień, przemocy w domu, w szkole

Dla wszystkich zainteresowanych naszą ofertą jesteśmy do dyspozycji pod numerem
tel. 32 777 10 63 oraz adresem e-mail: biuro@fhcosinus.pl

ZAPRASZAMY